ஓம் கம் கணபதியே நம…

ஹரோ ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம்

புராணங்களின் கூற்றுப்படி, பார்வதிதேவியால் உருவாக்கப்பட்ட உடன் இருந்த பிள்ளையாரின் தோற்றம் வேறு இப்போது உள்ள அவரின் தோற்றம்...